Czy sposób na to jak w 2020 transportować ponadgabaryty jest trudny?

, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyższych niż 4 metry, musi być organizowany

Czy sposób na to jak w 2020  transportować ponadgabaryty jest trudny? transport ponadnormatywny

W tym celu wyodrębnia się specjalną

Przepisy prawa od lat precyzują jakie normy muszą spełniać ładunki transportowane w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazują one na wartości, które uznawane są za ponadgabarytowe. I tak na przykład transport maszyn ważących powyżej 42 tony, czy ładunków wyższych niż 4 metry, musi być organizowany


© 2019 http://geodezja.konin.pl/